Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
27. října 2020 ..:: Home page ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Prohlášení o soukromí

Associazione Mombello Viva se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Associazione Mombello Viva a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Associazione Mombello Viva souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Associazione Mombello Viva shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Associazione Mombello Viva také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Associazione Mombello Viva automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Associazione Mombello Viva využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Associazione Mombello Viva.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Associazione Mombello Viva, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Associazione Mombello Viva nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Associazione Mombello Viva doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Associazione Mombello Viva. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Associazione Mombello Viva nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Associazione Mombello Viva a rodinu webů Associazione Mombello Viva.

Použití osobních informací

Associazione Mombello Viva shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Associazione Mombello Viva a k poskytování služeb, o které jste požádali. Associazione Mombello Viva také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Associazione Mombello Viva a jeho přidružených částí. Associazione Mombello Viva vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Associazione Mombello Viva neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Associazione Mombello Viva Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Associazione Mombello Viva může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Associazione Mombello Viva a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Associazione Mombello Viva nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Associazione Mombello Viva udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Associazione Mombello Viva za účelem zjištění, jaké služby Associazione Mombello Viva jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Associazione Mombello Viva, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Associazione Mombello Viva prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Associazione Mombello Viva nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Associazione Mombello Viva a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Associazione Mombello Viva nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Associazione Mombello Viva používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Associazione Mombello Viva nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Associazione Mombello Viva, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Associazione Mombello Viva nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Associazione Mombello Viva zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Associazione Mombello Viva uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Associazione Mombello Viva vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Associazione Mombello Viva nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Associazione Mombello Viva na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.

Copyright (c) 2008   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation